En Internationell vecka av Solidaritet med fängslade Anarkister

Välkomna att ansluta er till den internationella veckan av solidaret med anarkister I fängelse, mellan den 23e och 30e Augusti (för femte gången I år!). Vi blir både fler och starkare tillsammans!

Vissa politiska fångar får redan stöd på något sätt, men det är långt ifrån alla. De ofta uppmärksammade kan vara involverade I auktoritär politik och sällan i gräsrotsaktivitet. Anarkistiska fångar är oftast inte särkilt väl kända personer, även om de varit aktiva länge. Deras sätt att göra motstånd följer nödvändigtvis inte de rådande lagarna där de bor eller kommer ifrån, som bestäms och döms av några få auktoritära organisationer. Det stora antalet och den breda variation av fallen som dömda eller anklagade anarkister är involverade I kan vara överraskandeför många.

För att det skulle vara så enkelt som möjligt att organisera olika typer av uttryck av solidaritet och så att fler får möjlighet att delta och stödja, valdes en hel vecka (istället för bara en viss dag). Starten av veckan är datumet då två Italien-Amerikanska anarkister, Sacco och Vanzetti, avrättades 1927. De ställdes “inför rätta” nästan helt utan bevis, och många anser än idag att de framför allt blev straffade för sina anarkistiska värderingar.

Välkomna att vara med! Solidaritet kan uttrycka sig I många olika former…

En får gärna skicka in beskrivningar, artiklar, bilder och rapporter från era arrangemang och händelser till adressen: tillallarefree@riseup.net en kan även annonsera planerade arrangemang I förväg till samma adress, så lägger vi upp dem på hemsidan. http://solidarity.international/. Bland sidorna där kan du även hitta exempel och tips på aktioner och stödbrev till anarister, länkar till fängslades adresser m.m