Call out for an International Week for Anarchist Prisoners 2017

W tym roku w dniach 23-30 sierpnia po raz piąty odbędzie się Międzynarodowy tydzień solidarności z więźniami i więźniarkami anarchistycznymi, a my stajemy się silniejsze niż kiedykolwiek!

Wiadomo, że część z więzionych z powodów politycznych jest objęta wsparciem. Ale nie wszystkie. Zazwyczaj dotyczy to tych, które występują przeciwko władzy autorytarnej, rzadko jednak oddolnie działające aktywistki. Anarchistyczni więźniowie to często osoby kompletnie nieznane, mimo wieloletniej działalności polityczno-społecznej. Ich sposoby walki z uciskiem i niesprawiedliwością nie zawsze są zgodne z literą prawa obowiązującego pod daną szerokością geograficzną, ale często są sądzone przez niedemokratyczne instytucje. Dla wielu jest więc dużym zaskoczeniem liczba i różnorodność spraw anarchistycznych więźniarek.

Zdecydowaliśmy się na wybór tygodnia aby w najprostszy sposób umożliwić wyrażenie w możliwie różny sposób solidarności tak aby wspólnie się wspierały i uzupełniały. Początek został wybrany ze względu na datę egzekucji w 1927 Sacco i Vanzettiego, dwóch amerykańskich anarchistów włoskiego pochodzenia. Zostali oni oskarżeni a co ważniejsze skazani na podstawie poszlak i bez jakichkolwiek przekonywujących dowodów co dla wielu stanowi dowód na to, że kara była wymierzona za anarchistyczne poglądy.

Zapraszamy

Solidarność może wyrażać się w wielu formach.

Będziemy wdzięczne jeśli podzielicie się swoimi działaniami pod adresem: tillallarefree@riseup.net. Można zatem ogłosić swoją imprezę z wyprzedzeniem a my opublikujemy ja na naszej stronie: http://solidarity.international/. Ze strony możecie dowiedzieć się również o przykładowych działaniach i wskazówkach akcji solidarnościowych z osobami więzionymi, ich listę i wiele więcej.